Platobné podmienky

 

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

 

2. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + montáž. V prípade objednania celej služby aj s montážou je doprava po celej SR ZDARMA (pri nadrozmerných chatkách a pri produktoch robených na zákazku sa dopravné určuje individuálne po zvážení predajcom a po dohode s kupujúcim).

 

3. Zálohová platba za objednaný produkt je vo výške 50% z ceny produktu, zvyšnú sumu je zákazník povinný uhradiť po montáži, prípadne deň pred dohodnutým doručením tovaru a to v prípade, že nepožaduje montáž z našej strany.

 

4. Výška nákladov pri zákazkovej výrobe na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi iný variant dopravy.

 

5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky na internetovej stránke alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

 

a) vlastnou dopravou

 

b) dopravou predávajúceho (ZDARMA, resp. xx EUR/km)